logo
qiehuan shouye
zsk
种植方案优化
点选村名:
乡镇名称: 村名:       
作物类型: 目标产量: 公斤/亩

版权所有@2014中科院遗传所农业资源研究中心水资源持续研究小组    联系方式-电话:0311-85871620;

Email:lhj@sjziam.ac.cn Copyright © 2013-2015 www.nqjc.org All rights reserved.